En David till – Välkommen!

Vi välkomnar idag David Schömer till InTransit Mobility Engineering! David har med sina 10+ år i branschen erhållit djupgående tekniska såväl som operativa kunskaper om tågfordon. Han har arbetat som garantiingenjör, felsökare och problemlösare främst på X61 Coradia Nordic-fordonen, men har även kunskaper om flera andra fordonsflottor. Han har stor erfarenhet av att jobba med felsökning av komplexa […]

Hej hej Mikael Anar!

Mikael Anar har börjat hos oss, vilket innebär att vi ytterligare stärker oss inom Produktion och Underhåll. Micke har erfarenhet både av underhållsarbete, uppgraderingsprojekt och nyleverans av fordon. Kombinationen av sin praktiska erfarenhet, sin ingenjörsutbildning och sina personliga egenskaper gör honom till en mycket uppskattad konsult och kollega. Vi gläds åt ha dig ombord och […]

Henrik Andersson börjar hos oss!

Det är med stor glädje vi välkomnar Henrik Andersson till InTransit Mobility Engineering-gänget i Göteborg! Henrik har med sina över 20 år i järnvägs- och spårvägsbranschen mycket stor erfarenhet i allt från felsökare och utbildare till ledande chefsroller.   Henrik är mycket uppskattad både som person och som kollega där han, förutom sitt gedigna järnvägskunnande, även har en […]