InTransit Mobility Engineering

Interimchef och programledning

För att möta de krav som ställs på kollektivtrafik avseende bland annat kvalitet, säkerhet och tillgänglighet är det viktigt att alla aktörer arbetar med att ständigt utveckla och framtidssäkra sin verksamhet.

InTransit förstärker och utvecklar

Vi kan förstärka på olika nivåer i er ledningsstruktur genom exempelvis program/projektledning eller interimt ledarskap för att utveckla hela eller delar av er organisation. Exempel på roller vi kan stödja er med:

  • Programledare
  • Interim sitechef eller depåchef.
  • Interimchef i driftorganisation.
  • Upphandlings- och inköpschef.

Tillsammans för en hållbar tillväxt

Vi hjälper städer och regioner att växa