Johan Angervall: vår systemstjärna i rampljuset!

Johan, nu har du ju varit hos oss i ett år Du jobbar ju med något som kollektivtrafiken inte klarar sig utan men nästan ingen har insikt i. Berätta! Vad gör du om dagarna?

En typisk arbetsdag för mig är kanske sällan särskilt typisk. Det kan till exempel handla om att kravställa för eller testa nya funktioner i ny IT-miljö, utveckla interface för exporter och integrationer med andra system eller vara med och ta fram nya arbetssätt för en bättre och effektivare personal- eller fordons-planering. Sammanfattat handlar det nog om att i verksamheten förverkliga de möjligheter som finns inom befintliga eller nya IT-system för att göra vardagen smartare och effektivare.

Vad innebär det?

Ja, bra fråga… Men så här: Kollektivtrafiken går mot att bli mer och mer IT-driven och ställer ständigt högre krav på användarvänlighet, driftsäkerhet och prestanda i sina system. Trafik- och planeringssystem är riktade till en väldigt specifik kundgrupp, vilket ställer höga krav på kunskap om hur det används och vad dom syftar till att uppnå. Jag tror därför min styrka är förståelsen för användaren och syftet med systemet, i kombination med förmågan att utveckla nya funktioner och konfigurera befintligt system. Min framgång, tror jag, är en samlad kompetens av olika områden där verksamhetsutveckling, systemutveckling, programmering, konfigurering och testning är framträdande. Jag vill kalla mig systemexpert och en sådan tycker jag ska känna till branschens och verksamhetens behov.

Spännande! Vad är det som gjort att du valt att arbeta med det du gör?

I grunden skulle jag säga att det finns ett genuint teknikintresse. Att utveckla, kravställa, konfigurera, testa IT-system så att de verkligen förbättrar verksamheten och inte bara blir en börda för de som använder dem. Jag är bra på att hitta lösningar mellan verksamheten och IT-system, och man vill ju jobba med det jag är bra på. Jag vill vara resursen man går till när man vill presentera sin styrmodells nyckeltal i en business intelligence-modell, fordonsoptimeringen inte blir tillräckligt effektiv eller personalläget tre veckor fram inte är tydligt nog. Om det sedan blir en stund över till att grotta ner sig i programmeringens sköna värld blir ingen gladare än jag.

Tack så mycket Johan för att vi fick lära känna dig lite bättre!

Dela artikeln på Linkedin

Rekommenderade artiklar