Resan fortsätter...

Nu har det gått ett och ett halv år sedan vi startade och har rustat oss med en kompetensbredd av rang för att kunna hjälpa våra kunder inom ett flertal depå- och fordonstekniska tjänsteområden inom risk- och säkerhet, revision och underhåll likväl som trafikanbud och trafikplanering. Vi jobbar hårt med att förse våra kunder med specifikt efterfrågad kompetens.

Bred kompetens från hela kollektivtrafikbranschen
Fysisk närvaro i Stockholm-Mälardalen och Göteborg
Stora multidisciplinära projektåtaganden