Resan fortsätter...

Hösten 2020 startade vi från grunden och har rustat oss med en kompetensbredd av rang för att kunna hjälpa våra kunder inom ett flertal depå- och fordonstekniska tjänsteområden inom risk- och säkerhet, revision och underhåll likväl som trafikanbud och trafikplanering. Vi jobbar hårt med att förse våra kunder med specifikt efterfrågad kompetens.

Bred kompetens från hela kollektivtrafikbranschen
Fysisk närvaro i Stockholm-Mälardalen och Göteborg
Stora multidisciplinära projektåtaganden