InTransit Mobility Engineering

Tillgångsförvaltning

Med ett ökat klimat- och kapacitetsfokus kommer också högre krav på tillgänglighet och robusthet i det kollektiva resandet och dess system.

Säkerställa en kvalitativ fordonsflotta

Tillgångs- och livscykelhantering spelar en stor och viktig roll för att säkerställa en kostnadseffektivitet både vid nyanskaffning så väl som för existerande tillgångar, exempelvis en fordonsflotta. 

Vi kan erbjuda tjänster som exempelvis:

 • Bistå med kompetens kring uppgraderingar/ombyggnationer.
 • Bistå med upphandling och planering av tungt underhåll, upprustningar och modifieringar.
 • Bistå med att tillhandahålla s k högvärdeskomponenter för tungt förebyggande underhåll.
 • Sätta processer och metoder för att upprätta fordonsdokumentation.
 • Uppföljning av kvalitet på utfört underhåll.

System-och fordonsutveckling

Vi erbjuder även dessa tjänster:
 
 • Underhållsoptimering.
 • Uppföljning av driftsäkerhet och funktion i trafik.
 • Bevakning av nya myndighetskrav.
 • Vidareutveckling av fordon och underhåll inkl. dokumentation.
 • Säkerhetsledning för kollektivtrafiksystem.
 • Projektledning, teknisk projektledning och specialister under fordonsutveckling, leverans och drift/garanti och Obsolescence Management.

Tillsammans för en hållbar tillväxt

Vi hjälper städer och regioner att växa