InTransit Mobility Engineering

Trafikplanering och systemförvaltning

I en värld med ökande konkurrens och högre krav på kollektivtrafiken i stort, är behovet av ett väl optimerat planeringssystem en nyckelkomponent för att stärka sin konkurrenskraft i anbudsförfaranden men givetvis även i sin redan etablerade kollektivtrafikverksamhet. 

System, verktyg och planering

För en trafikoperatör kan, i anbud såväl som den redan etablerade verksamheten, skillnaden mellan röda och svarta siffror vara hur väl medarbetare använder planeringsverktyget, hur väl optimeringarna korrelerar mot kollektivavtal och avsteg för respektive område, hur effektiv den långsiktiga och dagliga planeringen är och hur väl planeringssystemet nyttjas i symbios mellan effektivitet, planeringsprocesser och verksamheten som använder det.

Brett utbud av tjänster

Vi tillhandahåller exempelvis tjänster som:

  • Hastus specialistkompetens, kravställning/requirement analyst. 
  • Projektledning av planeringssystemuppgraderingar om ni vill byta version eller bara ha ett stöd mot leverantören. 
  • Hastus systemförvaltning. 
  • Skräddarsydd systemutveckling för specifika stödsystem. 
  • Integrationer mellan olika stöd- och kringsystem så som externa databaser, lön, BI, redovisning/finans eller HR-system. 
  • Utveckling av BI-lösningar, från bearbetning av data till presentation. 
  • Trafikplanering och anbudsplanering inom trafikanbud med erfarenhet från både spårvagn, tåg, buss och elbuss.

Tillsammans för en hållbar tillväxt

Vi hjälper städer och regioner att växa