InTransit Mobility Engineering

Trafikupphandling

Kollektivtrafiken är en central faktor i byggandet av ett hållbart samhälle, där väl genomförda trafikupphandlingar är en del av framgångsfaktorn. 

Trafikanbud

Upphandling såväl som anbud behöver genomföras med djup kunskap om de mekanismer som driver ett trafikutförande och dess olika faser.

Ett trafikanbud kräver en projektorganisation som innehar kompetens över flera verksamhetsområden. 

Allt från specialister till planerare

Vi kan bistå med roller inom både bussanbud och spåranbud som exempelvis:

  • Projektledare och delprojektledare.
  • Projektkoordinator och PMO
  • Anbudstrafikplanerare för optimering inom tidtabeller, tjänster och scheman.
  • Specialister inom fordonsunderhåll, underhållsplanering samt depålogistik och bemanning.
  • Specialister inom organisation och driftverksamhet.

Tillsammans för en hållbar tillväxt

Vi hjälper städer och regioner att växa