Affärsidé

Vi tillhandahåller kunskap och expertis inom kompletta kollektivtrafik- och transportsystem; från strategier, utredningar, analyser och upphandlingar till drift och underhållsfrågor samt förvaltningsmodeller.

Exempel på tjänsteområden vi bistår inom:

  • Rådgivning och teknisk expertis inom kollektivtrafik- och transportsystems hela livscykel, från kravställning till avveckling.
  • Program/projektledning inom tillgångsförvaltning och tillgångshantering .
  • Rådgivning och ledning för digitaliseringsprojekt i form av analys, prediktering och dokumentationshantering genom systemets hela livscykel.