Vision

“Vi formar morgondagens hållbara samhällen för framtida generationer”


Mission

Ett ökat klimat- och kapacitetsfokus ställer högre krav på tillgänglighet och robusthet i det kollektiva resandet. Vi har satt som vår mission att vara en viktig möjliggörare och att göra vårt yttersta för att bidra till en kollektivtrafik i världsklass .

Genom vår gedigna kunskap och långa erfarenhet av att skapa maximal nytta i kombination med högsta kostnadseffektivitet för kollektivtrafiksystemet, säkerställer vi att våra kunder, och våra kunders kunder – såväl publika som privata – får bästa tillgänglighet till lägsta kostnad genom investeringens totala livslängd.

Vi är verksamma i hela Skandinavien och tillsammans hjälper vi städer och regioner att växa.