Tillgångsförvaltning

Med ett ökat klimat- och kapacitetsfokus kommer också högre krav på tillgänglighet och robusthet i det kollektiva resandet och dess system. Där spelar tillgångs- och livscykelhantering en stor och viktig roll för att säkerställa en kostnadseffektivitet både vid nyanskaffning så väl som för existerande tillgångar, exempelvis en fordonsflotta. Vi kan erbjuda tjänster som exempelvis:

 • Bistå med kompetens kring uppgraderingar/ombyggnationer.
 • Bistå med upphandling och planering av tungt underhåll, upprustningar och modifieringar.
 • Bistå med att tillhandahålla s k högvärdeskomponenter för tungt förebyggande underhåll.
 • Sätta processer och metoder för att upprätta fordonsdokumentation.
 • Uppföljning av kvalitet på utfört underhåll.
 • Underhållsoptimering.
 • Uppföljning av driftsäkerhet och funktion i trafik.
 • Bevakning av nya myndighetskrav.
 • Vidareutveckling av fordon och underhåll inkl. dokumentation.
 • Säkerhetsledning för kollektivtrafiksystem.
 • Projektledning, teknisk projektledning och specialister under fordonsutveckling, leverans och drift/garanti och Obsolescence Management.