Asset Management

Med ett ökat klimat- och kapacitetsfokus kommer också högre krav på tillgänglighet och robusthet i det kollektiva resandet och dess system. Där spelar tillgångs- och livscykelhantering en stor och viktig roll för att säkerställa en kostnadseffektivitet både vid nyanskaffning så väl som för existerande tillgångar, exempelvis en fordonsflotta. Vi kan erbjuda tjänster som exempelvis;


 • bistå med kompetens kring uppgraderingar/ombyggnationer,
 • bistå med upphandling och planering av tungt underhåll, upprustningar och modifieringar,
 • bistå med att tillhandahålla s k högvärdeskomponenter för tungt förebyggande underhåll,
 • sätta processer och metoder för att upprätta fordonsdokumentation,
 • uppföljning av kvalitet på utfört underhåll,
 • underhållsoptimering,
 • uppföljning av driftsäkerhet och funktion i trafik,
 • bevakning av nya myndighetskrav,
 • vidareutveckling av fordon och underhåll inkl. dokumentation,
 • säkerhetsledning för kollektivtrafiksystem,
 • projektledning, teknisk projektledning och specialister under fordonsutveckling, leverans och drift/garanti,
 • Obsolescence Management