Vårt Erbjudande


Vi har valt att beskriva vårt tjänsteerbjudande i fem huvudområden. Inom dessa fem områden arbetar vi som konsulter i roller som exempelvis rådgivare eller projekt- och programledare. I praktiken kan det handla om allt ifrån förstudier, analyser och utredningar till upphandlingar och införande av nya system/metoder samt uppföljning och effektmätningar.

Asset Management

Procurement

Digitalization

Transformation & Program Management

Public Transport Planning