Tillgångsförvaltning

Vårt erbjudande som rör fordonet, fordonsflottan och dess tekniska livscykel

Fordonsupphandling

Vårt erbjudande som avser fordonets upphandlingsfaser

Trafikupphandling

Vårt erbjudande som avser trafikupphandling och dess ingående delar

Transformation- och programledning

Vårt erbjudande som rör mer övergripande tjänster och management

Trafikplanering och systemförvaltning

Vad vi erbjuder inom trafikplanering och kringliggande data- och systemtjänster