Digitalization

Med ett ökat kollektivt resande kommer även kraven på en ökad digitalisering inom kollektivtrafiksystemet. Med realtidsinformation och en precis kommunikation ökar attraktiviteten för kollektivtrafik än mer och reseupplevelsen känns mer personifierad.

Vi tillhandahåller exempelvis tjänster för:
  • Implementera system för tillhandahållande av rapportering och registrering
  • Digital informationshantering, process, arbetssätt och stödsystem
  • Stöd vid upphandling inkl. kravställning och specifikation av systemstöd
  • Digital tillgångsförvaltning