Fordonsupphandling

Upphandlingar av olika system inom kollektivtrafiken sker kontinuerligt och är oftast stora investeringar som ska vara kostnadseffektiva och verka under lång tid. Vårt kunnande ligger främst inom fordonsupphandling men vi kan även bistå i andra upphandlings- och inköpsprojekt inom kollektivtrafiken. Vi kan projektleda och stödja genom hela upphandlingsprocessen eller inom några delområden samt bistå med ledning eller rådgivning i implementeringsfasen. Vi erbjuder exempelvis:

  • Stöd vid konceptualisering.
  • Stöd vid kravspecificering.
  • Design & konstruktion.
  • Test & godkännande.
  • Leverans & implementering.
  • Garantihantering.
  • Affärsprojektledning & support.
  • Due Diligence & teknisk rådgivning.