Procurement

Upphandlingar av olika system inom kollektivtrafiken sker kontinuerligt och är oftast stora investeringar som skall vara kostnadseffektiva och verka under lång tid. Vi kan projektleda och stödja genom hela upphandlingsprocessen eller inom några delområden samt bistå med ledning eller rådgivning i implementeringsfasen. 

Vi erbjuder exempelvis:

•Stöd vid konceptualisering
•Stöd vid kravspecificering
•Stöd vid RFI/RFQ/RFP tjänster
•Design & Konstruktion
•Test & Godkännande
•Leverans & Implementering
•Garantihantering
•Affärsprojektledning & Support
•Due Dilligence & Teknisk rådgivning