Transformation & Program Management

För att möta de krav som ställs på kollektivtrafik avseende bland annat kvalitet, säkerhet och tillgänglighet är det viktigt att alla aktörer arbetar med att ständigt utveckla och framtidssäkra sin verksamhet. Genom ett strukturerat angreppssätt och genomförande säkrar man effekthemtagning på sina investeringar och säkerställer önskad måluppfyllnad oavsett om det gäller systemförändring, digitalisering eller nya arbetssätt. Vi kan ta ansvar för helheten allt ifrån förstudie, kravställning, programgenomförande och uppföljning till att bistå med expertis och rådgivning inom delområden.

•Projekt/Programledning
•Upprättande av programkontor (PMO)
•Förstudier och kravställning
•Process- och informationsmodulering
•Integrationsledning