InTransit Mobility Engineering

Vårt erbjudande

Vad vi erbjuder och vår expertis.

Vad erbjuder vi?

Tillgångsförvaltning

Vårt erbjudande som rör fordonet, fordonsflottan och dess tekniska livscykel.

Interimchef och programledning

Vårt erbjudande som förstärker på olika nivåer i er ledningsstruktur.

Trafikupphandling

Vårt erbjudande som avser trafikupphandling och dess ingående delar.

Fordonsupphandling

Vårt erbjudande som avser fordonets upphandlingsfaser.

Trafikplanering och systemförvaltning

Vad vi erbjuder inom trafikplanering och kringliggande data- och systemtjänster.

För framtida generationer

Kontakta oss

Från underhållsfrågor till utredningar. Vill du veta mer om hur vi arbetar?