InTransit Mobility Engineering

Vision

“Vi formar morgondagens hållbara samhällen för framtida generationer.”

Mission

Ett ökat klimat- och kapacitetsfokus ställer högre krav på tillgänglighet och robusthet i det kollektiva resandet. Vi har satt som vår mission att vara en viktig möjliggörare och att göra vårt yttersta för att bidra till en kollektivtrafik i världsklass .

Genom vår gedigna kunskap och långa erfarenhet av att skapa maximal nytta i kombination med högsta kostnadseffektivitet för kollektivtrafiksystemet, säkerställer vi att våra kunder, och våra kunders kunder – såväl publika som privata – får bästa tillgänglighet till lägsta kostnad genom investeringens totala livslängd.

Vi är verksamma i hela Skandinavien och tillsammans hjälper vi städer och regioner att växa.

Affärsidé

Vi tillhandahåller kunskap och expertis inom kompletta kollektivtrafik- och transportsystem; från strategier, utredningar, analyser och upphandlingar till drift och underhållsfrågor samt förvaltningsmodeller. Exempel på tjänsteområden vi bistår inom:

  • Rådgivning och teknisk expertis inom kollektivtrafik- och transportsystems hela livscykel, från kravställning till avveckling.
  • Program/projektledning inom tillgångsförvaltning och tillgångshantering.
  • Rådgivning och ledning för digitaliseringsprojekt i form av analys, prediktering och dokumentationshantering genom systemets hela livscykel.

För framtida generationer

Kontakta oss

Från underhållsfrågor till utredningar. Vill du veta mer om hur vi arbetar?