InTransit Mobility Engineering

Karriär

Vill du vara med och bidra till en effektiv och miljövänlig kollektivtrafik? Vill du hjälpa städer och regioner till en hållbar och grön tillväxt?

Bli en del av InTransit

Ett ökat klimat- och kapacitetsfokus ställer högre krav på tillgänglighet och robusthet i det kollektiva resandet och vi har satt som mission att vara viktig möjliggörare och spelare för att nå dit. Välkommen ombord i skapandet av denna fantastiska resa!

Vi befinner oss i ett spännande utvecklingsskede och vi söker dig med kunskap och erfarenhet inom kollektivtrafik och spårburna fordon.

Detta får du

Vardagsbalans

Sund balans mellan arbets- och privatliv.

Arbetsutveckling

Kontinuerlig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten.

Villkor

Bransch- och marknadsmässiga villkor.

Gemenskap

Möjlighet till en flexibel ersättningsmodell där alla får del av verksamhetens framgångar.

Vilka vi är

Vi är ett ägarlett bolag där vi själva styr och råder över vad vi anser vara viktiga verktyg för en framgångsrik och kunskapsintensiv verksamhet. Vi återinvesterar kontinuerligt i individerna, i kompetens och i vår gemensamma verksamhet. Allt för att kunna utföra en tjänsteleverans i världsklass för våra kunder och för vårt samhälle. 

Bli en del av oss

Tillsammans för en hållbar tillväxt

Klicka på knappen nedan för att skicka in en ansökan.